Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1174279

Aşağıdakilerden hangisi afet sonrası öncelikli hedeflerden biri değildir?


Zarara uğramış birey ve toplulukların desteklenmesi 

Yerel ekonomik canlılığın yeniden kazanılması

Altyapının geliştirilmesi

Maddi destek sağlanması

 Toplum eğitimi


Yanıt Açıklaması:

Afet sonrasında öncelikli olan asıl hedefin, zarara uğramış birey ve toplulukların desteklenmesi olduğu kadar, yerel ekonomik canlılığın yeniden kazanılması, altyapının geliştirilmesi, sanayinin ve ticaretin desteklenmesi, toplum eğitimi, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin sağlanarak toplumun olası bir yeni afet karşısında daha dirençli kılınması olduğu anlaşılmaktadır. Doğru cevap D.

Yorumlar
  • 0 Yorum