Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1175968

  1. Fiziksel çevre bileşenleri
  2. Sosyokültürel çevre bileşenleri
  3. Eğitim bileşenleri
  4. Yönetsel ve hukuksal bileşenler

Afet risklerinin analiz çalışması yukarıdaki hangi bileşenler üzerinden yürütülmektedir?


I, II, IV

I, II, III, IV

III ve IV

I ve II

II ve IV


Yanıt Açıklaması:

Kentsel alanlarda oluşabilecek afetler karşısında toplumun ve kurumların dirençliliğini arttıracak, dolayısıyla afet zararlarını azaltabilecek çalışmaların en başında afet risklerinin analizi gelmektedir. Bu analiz çalışması üç bileşen üzerinden yürütülmektedir. Bu bileşenler;

  • Fiziksel çevre bileşenleri,
  • Sosyokültürel çevre bileşenleri,
  • Yönetsel ve hukuksal bileşenler olarak belirtilebilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum