Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293486

Mekansal planlama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Mekansal planlamada ekonomik araştırmalar önceliklidir. 

Mekansal planlamada öncelikli olarak  müteahhütler ve ilgili bakanlıklar söz sahibidir. 

Hak sahibi olarak belirlenen afetzedelere yapılacak konutların afet tehlikesi altında bulunmayan alanlara, sağlam bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Afet sonrası hak sahiplerine konut ve işyerleri yapılmadan önce uygun alanlara yer seçimleri yapılır. Yer seçimlerinde beş tür uygulamayla karşılaşılmaktadır.

Uygulamaların ilki ‘yeni bir yere yapılan yerleştirme (nakil)’ uygulamalarıdır. 


Yanıt Açıklaması:

Hak sahibi olarak belirlenen afetzedelere yapılacak konutların afet tehlikesi altında bulunmayan alanlara, sağlam bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu amaçla yapılan jeolojik araştırmalar ve yer seçimi, gerekiyorsa imar planlarının ve vaziyet planlarının hazırlanması, kamulaştırma çalışmaları, işlerin ihalesi, hak sahiplerinin borçlandırılması ve konutların yapımının denetlenmesi ve hak sahiplerine dağıtımı işleri bu süreçte ele alınan iş ve işlemlerdir.Afet sonrası hak sahiplerine konut ve işyerleri yapılmadan önce uygun alanlara yer seçimleri yapılır. Yer seçimlerinde iki tür uygulamayla karşılaşılmaktadır. Bu uygulamaların birincisi; ‘afetzedelerin afet olmadan önce yaşadığı yerleşim birimine (hasar gören yapının bulunduğu yere) yapılan yerleştirme’ uygulamalarıdır. Diğer bir uygulama şekli ise; ‘yeni bir yere yapılan yerleştirme (nakil)’ uygulamalarıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum