Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1227160

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin hazırlık aşamasında yapılması gereken çalışmalardan biri değildir?


Arama –Kurtarma faaliyetlerinin örgütlenmesi, geliştirilmesi, eğitimi ve yaygınlaştırılması

Afetlere karşı önleyici ve zarar azaltıcı mühendislik tedbirlerinin geliştirilmesi ve uygulanması

Afet Tehlikesi ve Riski Belirleme Çalışmaları

Afet tehlikesi ve riskinin makro ve mikro ölçekte yeniden belirlenmesi, geliştirilmesi ve tehlike haritalarının hazırlanması

Ülke/Bölge için deprem kayıt şebekeleri ve afet erken uyarı ve kontrol sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi


Yanıt Açıklaması:
  • Merkezi düzeyde afet yönetimi ile ilgili planların hazırlanması, geliştirilmesi ve güncellenmesi, 
  • İl düzeyinde “Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlarının” hazırlanması, geliştirilmesi ve güncellenmesi,
  • Bu planlarda görev ve sorumluluk verilen personelin eğitim ve tatbikatlarla bilgi düzeylerinin geliştirilmesi,
  • Gerektiğinde bölge teçhizat merkezleri kurulması ve kritik malzemelerin stoklanması,
  • Arama –Kurtarma faaliyetlerinin örgütlenmesi, geliştirilmesi, eğitimi ve yaygınlaştırılması,
  • Alarm ve erken uyarı sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi.
Yorumlar
  • 0 Yorum