Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1231653

Aşağıdakilerden hangisi Afet Yönetimi Hazırlık Aşamasının amaçlarından biridir?


Tahmine dayalı uyarı sistemlerin kurulması ve geliştirilmesi

Toplumun her kesiminin afetlerin olası etkilerinden en az zararla çıkabilmesi için eğitim programlarının geliştirilmesi ve katılımın sağlanması

Yetkililerin ve risk altındaki nüfusun eğitimi

Yerel, bölgesel düzeyde eğitim standartlarının belirlenmesi, gerçekleştirilmesi ve tatbikatlarla desteklenmesi

Acil durum müdahale politikalarının standartlarının belirlenmesi ve organizasyonu


Yanıt Açıklaması:

Afet Yönetimi Hazırlık Aşamasının amaçları aşağıda özetlenmiştir.

  • Meydana gelebilecek olası afetlerin en az zararla atlatılabilmesi için gerekli yasal, teknik ve yönetsel önlemlerin afetten önce alınması,
  • Eğer mümkün ise olası afetin önlenmesi, önlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda ise müdahale anı ve sonrası faaliyetlerin en hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için tüm hazırlıkların tamamlanması,
  • Afet yönetimi ve özellikle afet öncesi zarar azaltma çalışmalarının kalkınmanın her aşamasında dikkate alınması,
  • Afet risklerinin azaltılmasında sürdürülebilirliğin sağlanması,
  • Toplumun her kesiminin afetlerin olası etkilerinden en az zararla çıkabilmesi için eğitim programlarının geliştirilmesi ve katılımın sağlanması
Yorumlar
  • 0 Yorum