Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293177

Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum hallerinde verilen acil yardım hizmetlerinden biri değildir?


Arama - kurtarma

Acil barındırma

Enkaz kaldırma

Eğlence

Yiyecek ve içecek temini


Yanıt Açıklaması:

Afet ve acil durum hallerinde; arama, kurtarma, tıbbi ilk yardım, tedavi, defin, salgın hastalıkları önleme, yiyecek, içecek ve giyecek temini, acil barındırma, ısıtma, aydınlatma, ulaştırma, enkaz kaldırma, altyapıyı asgari seviyede çalışır hale getirme, akaryakıt gibi acil hizmet ve ihtiyaçların karşılanması ve bu konularda yapılacak her türlü iş, işlem, tahsis, kiralama, satın alma, hibe ve kamulaştırma gibi faaliyetler de Acil Yardım diye isimlendirilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum