Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293437

Acil yardım aşamasından sonra gelen ve günlük hayatın afet sonrası koşullarda normalleşmesine ve istikrar kazanmasına yardımcı olan iyileşme süreci aşağıdakilerden hangisidir?


Geçiş aşaması

Acil müdahale

Ön iyileştirme

Kalkınma

Hazırlık


Yanıt Açıklaması:

Afetten etkilenen nüfusun hayatta kalabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için gereken öncelikli adımların ve önlemlerin gerçekleştirildiği acil müdahale (acil yardım, insani yardım) aşamasından sonra, erken (ön) iyileştirme aşaması günlük hayatın afet öncesindeki olağan akışı olmasa da, yeni koşullarda normalleşmesine, istikrar kazanmasına yardımcı bir geçiş dönemini oluşturmaktadır. Bu geçiş döneminde, bir yandan acil temel ihtiyaçlar karşılanırken ve ön iyileştirme önlemleri gerçekleştirilirken, aynı zamanda orta ve uzun dönemde gerçekleştirilecek, kalıcı, sürdürülebilir, kalkınmayı destekleyen iyileştirme uygulamaları için de başlangıç adımlarının oluşturulması söz konusudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum