Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1154795

I. Zarar Azaltma

II. Hazırlıklı Olma

III. Acil Müdahale

Yukarıdaki çalışmalardan hangileri afet yönetiminin temel evrelerindendir?


Yalnız I.

Yalnız II.

I. ve II.

II. ve III.

I. II. ve III.


Yanıt Açıklaması:

Afetler, gerçekleştikleri coğrafya içinde tekrarlandıkları için, afet yönetimini de birbirini izleyen bir döngüsel model içinde görmek mümkündür. “Zarar Azaltma”, “Hazırlıklı Olma”, “Acil Müdahale” ve “İyileştirme” çalışmaları ayrı uzmanlıklar gerektiren ancak birbirini zaman içinde tamamlayan afet yönetiminin temel evreleridir. Buna göre 3 maddede de verilen afet yönetimin temel evreleri doğrudur. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum