Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293284

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma çalışmalarının genel yaklaşımlarından biridir?


Toplumun afet tehlikesi ve riski konusunda bilgilendirilmesi

Afet tehlikesi ve riskinin belirlenmesi

Afet öncesi ve sonrasında uygulanan mevzuat ve kurumsal yapılanmanın geliştirilmesi

Araştırma-geliştirme politika ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

Güçlü bir kurumsal yapı oluşturularak, afet risklerinin ve zararlarının azaltılmasının ulusal ve yerel öncelik haline getirilmesinin sağlanması


Yanıt Açıklaması:

Güçlü bir kurumsal yapı oluşturularak, afet risklerinin ve zararlarının azaltılmasının ulusal ve yerel öncelik haline getirilmesinin sağlanması. Afet risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi yolu ile zarar azaltma çalışmalarının organize edilmesi.  Zarar azaltma anlayışının toplumsal düzeyde yerleşmesi için her düzeyde dirençlilik ve güvenlik kültürünün inşa edilmesi amaçlı eğitim, yenilik ve bilgi üretilmesi ve kullanılması ve
risk faktörlerinin arkasındaki nedenlerin azaltılması yolu ile zarar azaltma çalışmalarının temel prensibinin gerçekleştirilmesi zarar azaltma çalışmalarının genel yaklaşımlarındandır.

Yorumlar
  • 0 Yorum