Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293441

Aşağıdakilerden hangisi afete müdahale sonrası afetzedelerin karşı karşıya kalabildiği kayıplardan biridir?


Afet sonrası toplumsal ve aileler arası dayanışmanın zayıflaması, kırılması, sosyal ilişki ağlarının olumsuz etkilenmesi.

İnsani yardım sağlanırken yerel özelliklerin dikkate alınmaması.

Bazı saha uygulayıcılarının görev sorumluluk ve meslek etiğine aykırı davranmaları.

Temel ihtiyaçlar için yardım önceliğinin mağduriyet durumuna göre değil sosyo-ekonomik duruma göre belirlenmesi.

Kamu yönetimine güvenin ve sosyal dayanışmanın olumsuz etkilenmesi.


Yanıt Açıklaması:

Afetzedelerin kişilik haklarına, aile birliğine, mahremiyetine saygı gösterilmemesi, toplumsal ve aileler arası dayanışmanın zayıflaması, sosyal çevrelerinden ayrı düşmeleri, yoksullukla baş başa kalmaları yaşadıkları kayıplardan bazılarıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum