Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1375726

Aşağıdakilerden hangisi afete hazırlık kapsamında devletin, kurum ve kuruluşların ve halkın afetlere müdahale ve mücadele kabiliyetini artırmak için yapılması gereken çalışmaların arasında değildir?


Afet ve Acil Durum Yönetimi ile ilgili planlar

ve bu planların ekleri

Enkaz kaldırma planlamaları

Temin Edilen Acil Durum Malzemeleri

Arama-Kurtarma faaliyetlerinin örgütlenmesi,

geliştirilmesi, eğitimi ve yaygınlaştırılması,

Yapılan ve Planlanan Tatbikatlar ve Egzersizler


Yanıt Açıklaması:

Afete hazırlık kapsamında devletin, kurum ve kuruluşların ve halkın afetlere müdahale ve mücadele kabiliyetini artırmak için yapılması gereken çalışmalar:

 • Afet ve Acil Durum Yönetimi ile ilgili planlar

ve bu planların ekleri

 • Kurulan Hizmet Grupları ve Teşkilat Şeması
 • Kurulan Afet Yönetim Merkezi (AYM)
 • Temin Edilen Acil Durum Malzemeleri
 • AYM Elemanları için Alınan Afet Yönetim Eğitimi
 • STK’lar ile Geliştirilen İşbirliği
 • Yapılan ve Planlanan Tatbikatlar ve Egzersizler
 • Kamuoyunun Bilinçlendirilmesine Yönelik Yapılan Kampanyalar ve Halk Eğitimleri 
 • Merkezi düzeyde afet yönetimi ile ilgili planların hazırlanması ve geliştirilmesi,
 • Ülke ve İl Düzeyinde “Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlarının” hazırlanması ve geliştirilmesi,
 • Bu planlarda görev ve sorumluluk verilen personelin eğitim ve tatbikatlarla bilgi düzeylerinin geliştirilmesi, gerektiğinde bölge teçhizat merkezleri kurulması ve kritik malzemelerin stoklanması,
 • Arama-Kurtarma faaliyetlerinin örgütlenmesi, geliştirilmesi, eğitimi ve yaygınlaştırılması,
 • Tahmin, Erken Uyarı ve Alarm sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi

gibi ana faaliyetlerdir. Enkaz kaldırma planlamaları bunların arasında değildir. Doğru cevap B’dir. 

Yorumlar
 • 0 Yorum