Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1398137

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)  afet yönetim sistemine önemli avantajlar sağlamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi CBS'nin avantajlı özelliklerinden biri değildir?


Etkin veri paylaşım aracı olması

Kolay veri analizi yapabilmesi

Hızlı veri analizi yapabilmesi

Ekonomik olması

Güncellenebilmesi


Yanıt Açıklaması:

Demirci ve Karakuyu (2004) Coğrafi Bilgi Sistemlerini (CBS) afetlerle ilgili çalışmalarda ve afet yönetiminde kullanılabilecek önemli sistemlerden biri olarak ifade etmektedirler. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS); yeryüzüne ait her türlü verinin, mekân ile ilişkileri kurularak bilgisayar ortamına aktarılması ve bu verilerin kullanılan özel programlar vasıtasıyla depolanması, sınıflandırılması, birbirleri ile karşılaştırılması, analiz edilmesi, güncellenmesi ve istenilen şekilde harita, grafik ve tablo olarak görsel hale getirilmesi işlemlerini kapsamaktadır. Bu hali ile CBS, sadece çeşitli verilerin bilgisayar ortamına aktarılması ve saklanması değildir.

CBS’yi diğer veri tabanı sistemlerinden ayıran en önemli özelliği, tüm verileri yeryüzündeki ait oldukları mekâna bağlı olarak depolaması ve bunlar arasında çok çeşitli mekânsal ilişkilendirmeler, yani çeşitli analizler yapılabilmesine imkân tanımasıdır. Etkin veri paylaşım aracı olması, kolay ve hızlı veri analizi yapabilmesi, güncellenebilmesi, gibi özelliklerinden dolayı da afet yönetim sistemine büyük avantajlar sağlamaktadır

Yorumlar
  • 0 Yorum