Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1210673

Afet yönetimi sürecinin ilk aşaması  afet öncesi safhasıdır. Afet öncesi çalışmalar afet yönetiminin risk yönetimi evresi olarak bilinmekte olup;  hangi faaliyetleri içermektedir.


Zarar azaltma ve hazırlık aşaması faaliyetlerini

Sosyal bilinç oluşturma faaliyetlerini

Eğitim faaliyetlerini

Afet riskleri araştırma ve sosyal bilinçlenme faaliyetleri

Eğitim ve risk tespit faaliyetler.


Yanıt Açıklaması:

Sosyal yaşamı, yerleşim ve yaşam alanlarını alt üst edecek herhangi bir afet olayı olmadan önce olası can ve mal kayıplarına karşı korunma ve afetin olumsuz etkilerini en az seviyede tutabilmek amacıyla çeşitli önlemler almak gerekmektedir. Bu önlemlerin tümü afet yönetimi sürecinin ilk aşaması olan “afet öncesi” safhasını oluşturmaktadır. Afet öncesi çalışmalar afet yönetiminin risk yönetimi evresi olarak bilinmekte olup; Zarar Azaltma ve Hazırlık aşaması faaliyetlerini içermektedir. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum