Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293404

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi günümüzde ülkeleri afetlerle ilgili önlemler almaya yönelten unsurlardandır?


Hızlı kentleşme

İklim değişikliğinin olumsuz etkileri

Nüfusun ve ekonomik varlıkların artması

Yaşanan afetlerin yol açtığı ağır kayıplar

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

Hızlı kentleşme, sanayileşme ve iklim değişikliğinin
olumsuz etkileri ile birlikte dünyada afet
tehlikelerine maruz alanların, nüfusun ve ekonomik
varlıkların artması; özellikle kalkınmakta olan
ülkelerde mevcut tehlikelerle başa çıkmada fiziksel,
ekonomik ve sosyal kapasite ve kaynakların yetersizliği,
afet türüne göre ve yeni tehlikelerle baş etme
kapasitelerinin yeterince geliştirilememesi, yaşanan
afetlerin yol açtığı ağır kayıplar ülkeleri afetlerle
ilgili önlemler almaya yöneltmiştir. Bu süreçte, ülkelerde
yasal ve organizasyon olarak altyapıya sahip
olan Sivil Savunma birimleri, afet yönetim birimlerine
dönüştürülmeye başlanmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum