Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1293413

Afete müdahale aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?


Mal güvenliği

Kamu güvenliği

Taşınmazların güvenliği

Can güvenliği

Kişi güvenliği


Yanıt Açıklaması:

Afet yönetimi süreçlerinde müdahalenin yeri ve süresi afet önleme ve zarar azaltma, hazırlık ve kalıcı iyileştirme süreçlerine kıyasla daha sınırlı olmasına rağmen, yönetimin, halkın ve medyanın dikkati öncelikle müdahale uygulamalarına odaklanmaktadır. Bunun nedeni, afete müdahalenin doğrudan can güvenliği ile ilgili olması, afetten etkilenen insanların ve sahip oldukları varlıkların uğradığı ağır tahribat karşısında temel ihtiyaçların en hızlı ve etkili biçimde karşılanması beklentisidir. Doğru cevap D seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum