Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1375714

Aşağıdakilerden hangisi Afet ve acil durum yönetimi kapsamında yapılması gereken başlıca faaliyetlerden değildir?


Merkezi ve il düzeyinde afet planlarının hazırlanması ve geliştirilmesi,

Bölgesel seviyede ihtiyaç merkezlerinin belirlenerek, malzeme stoklarının yapılması,

Alarm ve erken uyarı sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi

Afet riski bulunan bölgelerde yaşayanların başka bölgelere nakledilmesi

Topluma yönelik faaliyetlerin (organizasyon, eğitim) yürütülmesi,


Yanıt Açıklaması:

Hazırlık evresinde yapılması gereken başlıca faaliyetler

şöyle özetlenebilir;

  • Merkezi ve il düzeyinde afet planlarının hazırlanması

ve geliştirilmesi,

  • Planlarda görev alacak personellerin eğitimlerinin

yapılması, tatbikatlarla bilgi ve becerilerinin

arttırılması,

  • Bölgesel seviyede ihtiyaç merkezlerinin belirlenerek,

malzeme stoklarının yapılması,

  • Alarm ve erken uyarı sistemlerinin kurulması,

geliştirilmesi,

  • Topluma yönelik faaliyetlerin (organizasyon,

eğitim) yürütülmesi,

  • Hasar görebileceği düşünülen yapılar için

onarım, güçlendirme veya kentsel dönüşüm projelerinin yürütülmesi.

Afet riski bulunan bölgelerde yaşayanların başka bölgelere nakledilmesi bu faaliyetlerden biri değildir. Doğru cevap D’dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum