Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1197769

  1. Müdahale çalışmaları için duyulabilecek ihtiyacın en alt seviyede tutulabilmesi için gerekli ön hazırlıkların yapılması
  2. Yangını söndürmek
  3. İlkyardım hizmeti sağlamak
  4. Mevcut risklerin afetler olmadan önce azaltılması
  5. İnsanların olası tehlikelerden korunması
  6. İnsanları enkazlardan çıkarmak

Yukarıdakilerden hangileri, afet yönetiminin amaçları arasında yer alır?


I-II-III

II-IV-VI

I-IV-V

III-IV-V

IV-V-VI


Yanıt Açıklaması:

Afet yönetiminin amacının insanları enkazlardan çıkarmak, yangını söndürmek veya ilkyardım hizmeti sağlamak değildir. Afet yönetimi müdahale çalışmaları için duyulabilecek ihtiyacın en alt seviyede tutulabilmesi için gerekli ön hazırlıkların yapılması, insanların olası tehlikelerden korunması ve mevcut risklerin afetler olmadan önce azaltılması demektir.

Yorumlar
  • 0 Yorum