Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1211470

Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi, mevcut ve olası tüm afet risklerini, her türlü afet ve acil durumu, afet yönetiminin tüm süreçlerini kapsamaktadır. Bu belgede, afet yönetimine ait stratejik öncelikler belirlenmiştir. Aşağıdaki seçenekleriden hangileri bu öncelikler dendir? I. Afet yönetimi sisteminin teorik altyapısını oluşturmak II. Kurumsal altyapıyı güçlendirmek III. Afet yönetim kapasitesini güçlendirmek IV. Afet risklerini önleme ve azaltmaya odaklanmak V. Afet bilincini arttırmaya yönelik eğitimler vermek


I, III

II, III, IV

II, IV, V

I, III, IV, V

II, III, IV, V


Yanıt Açıklaması:

Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi, mevcut ve olası tüm afet risklerini, her türlü afet ve acil durumu, afet yönetiminin tüm süreçlerini kapsamaktadır. Bu belgede, afet yönetimine ait stratejik öncelikler belirlenmiştir. Bu öncelikler aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır:

Kurumsal Altyapıyı Güçlendirmek: Afet yönetimi ve afete hazırlık faaliyetleri içerisinde öncelikli alanlardan biri de kurumsal altyapının güçlendirilerek afete dirençli kurumlar oluşturmaktır. Afet yönetimi ile ilgili tüm paydaşların aktif rol aldığı, yasal ve teknik düzenlemeleri tamamlanmış kurumsal bir altyapı temel öncelikler arasındadır.

• Afet Yönetim Kapasitesini Güçlendirmek: Tüm süreç ve faaliyetlerde rol alacak paydaşların bütünleştirilen kapasitelerinin koordinasyon ve işbirliği içerisinde etkili ve verimli kullanılması gerekmektedir. Kapasite kavramı fiziki altyapı, bilişim teknoloji ve sistemleri, malzeme, ekipman, finans ve yetişmiş insan gücünü içerisinde barındıran çok geniş bir kavramdır ve afet yönetiminde ihtiyaç duyulan kapasitelere yönelik planlamalar, hizmetlerin kesintisiz devamlılığını sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

Afet Risklerini Önleme ve Azaltmaya Odaklanmak: Bireyler, kamu veya özel tüm sektör süreç ve faaliyetlerinde afet risklerinin önlenmesi ve azaltılmasını öncelik haline getirmek için dirençli toplum ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasına öncelik vermelidir. Risklerin belirlenmesinden başlayarak, planlama çalışmalarının yürütülmesi, kaynakların kullanımı ve gerekli yatırımların gerçekleşmesine kadar her aşama için toplumda bir afet kültürünün oluşturulması büyük önem taşımaktadır.

Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum