Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1375731

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Afet Müdahale Planı’nın hazırlama sürecindeki “Kapasite geliştirme süreci”nin adımlarından biridir?


Hizmet grubunun oluşturulması: Hizmet grupları ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluş ve destek çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşlardan oluşmaktadır.

Hizmet grubu destek kaynaklarını intikal planlaması: Afet bölgesine gidecek araç, gereç, teçhizat, alet ve ekipmanın bölgeye nasıl ulaştırılacağının planlanması,

Senaryo çalışması: Senaryo çalışmalarına göre hazırlıkların planlanması

İhtiyaç duyulan konularda mevzuat değişikliği için yapılacak çalışmalar

Bakanlıkların afet ve acil durum yönetim merkezlerinin teşkili: Bakanlıkların afet ve acil durum yönetim merkezlerinin standartlara uygun hale getirilerek sürekli 24 saat esasına göre çalışır halde tutulması,


Yanıt Açıklaması:

Senaryo çalışması, Türkiye Afet Müdahale Planı’nın hazırlama sürecindeki “Kapasite geliştirme süreci”nin adımlarından biridir. Doğru cevap C’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum