Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1400940

I. Koordinasyonda yer alacak kuruluşların katkısının nitelik ve nicelik olarak tanımlanması II. Koordinasyonda yer alan farklı kuruluşların özellikle kilit konumda görevli yönetici ve elemanları arasında kişisel tanışıklığın ve karşılıklı güvenin önceden geliştirilmesi III. Koordinasyonun sağlayacağı fonların ortak kullanım çerçevesinde güvence altına alınması; ortak hizmet ve faaliyetlerin mümkün olduğunca standartlaştırılması Yukarıdakilerden hangileri afete müdahalede koordinasyonu kolaylaştırıcı başlıca faaliyetler arasındadır?


Yalnız I.

I. ve II.

I. ve III.

II. ve III.

I. II. ve III.


Yanıt Açıklaması:

3 maddede de verilen faaliyetlerin hepsi afete müdahalede koordinasyonu kolaylaştırıcı başlıca faaliyetler arasındadır. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum