Ağ Yönetimi Ve Bilgi Güvenliği Deneme Sınavı Sorusu #472028

I. İstasyon (Kablosuz istemci)
II. Temel Hizmet Kümesi
III. Dağıtım Sistemi
IV. Erişim Noktası
Yukarıda sıralananlardan hangisi veya hangileri IEEE 802.11 standardında tanımlanan terimlerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

I, II, IV

II, III, IV

I, II, III, IV


Yanıt Açıklaması:

IEEE 802.11 çalışma grubu, sürekli genişleyen bir standartlar listesi yayınlamıştır. Aşağıda IEEE 802.11 standardında tanımlanan bazı anahtar terimler sıralanmıştır. İstasyon Kablosuz istemci: MAC ve fiziksel katman açısından IEEE 802.11 standardı ile uyumlu herhangi bir aygıttır. Erişim Noktası: İstasyon işlevine sahip ve ilişkili istasyonlar için kablosuz ortam üzerinden dağıtım sistemine erişim sağlayan herhangi bir öğedir. Temel Hizmet Kümesi: Tek bir koordinasyon işlevi tarafından kontrol edilen istasyonların kümesinden oluşur. Dağıtım Sistemi: Genişletilmiş servis seti oluşturmak için temel servis setlerinin kümesi ile yerel alan ağlarını birbirine bağlamak için kullanılan sistemdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum