Ağ Yönetimi Ve Bilgi Güvenliği Deneme Sınavı Sorusu #472149

Aşağıdakilerin hangisi sunucu SMTP isteğinin karşılık bulması için kullanılması gereken porttur?


TCP 25

TCP 33

TCP 80

TCP 255

TCP 587


Yanıt Açıklaması:

SMTP portu için uzun zamandır yeni bir standart belirlenmiş olup, TCP 25 numaralı port yerine genelde tüm iletişimde TCP 587 numaralı port kullanılmaktadır. Bu port üzerinden iletişim kuran bir uygulamadan kimlik denetimi istenmekte ve kimlik bilgileri şifrelenerek iletilmektedir. Sunucu, TCP 25 numaralı portu kullanan bir SMTP isteği ile karşılaşırsa, bu isteği yanıtsız bırakmaktadır. Yalnızca TCP 587 numaralı portu kullanan isteklere cevap vermektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum