Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #880124

Aşağıdakilerden hangisi ailelerde sosyal hizmetin ilkeleri arasında yer alır?


Ailelere yardım etmek için en iyi yer onların evidir.

Aileler değişme ve değişmemeyi dengelemeye çalışır.

Aile üyelerinin davranışları en iyi döngüsel nedensellik ile açıklanabilir.

Aile daha büyük sosyal sistemlere aittir ve birçok alt sisteme karşılık gelir.

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

Ailelerle sosyal hizmet bir dizi ilke çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu ilkeler:

• Ailelere yardım etmek için en iyi yer onların evidir.

• Danışmanlık ailelerin sorunlarını kendi başlarına çözmeleri için onları güçlendirir.

• Müdahale bireyselleştirilmelidir ve ailenin sosyal, psikolojik, kültürel, eğitimsel, ekonomik ve fiziksel özelliklerini temel almalıdır.

• Aile parçaların toplamından daha fazla olan bir bütündür.

• Öncelikle ailelerin acil gereksinimleri karşılanmalı, daha sonra uzun dönemli amaçlara yönelinmelidir.

• Aileler değişme ve değişmemeyi dengelemeye çalışır.

• Bir aile üyesinde meydana gelen değişme tüm aile üyelerini etkiler.

• Aile üyelerinin davranışları en iyi döngüsel nedensellik ile açıklanabilir.

• Aile daha büyük sosyal sistemlere aittir ve birçok alt sisteme karşılık gelir.

• Aile oluşturulmuş kurallar çerçevesinde işlev görür, şeklinde sıralanabilir (Collins, Jordan ve Coleman 2000 Akt. Duyan, 2012).

Yorumlar
  • 0 Yorum