Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #880206

Aşağıdakilerden hangisinde Aile tedavisi ve danışma faaliyetlerinde sosyal hizmet uzmanınca ele alması ve incelemesi gereken temel kavram ve açıklaması doğru olarak verilmiştir?


Kural: Alt sistemleri organize eden sistem içinde sabit ilişkilerin oluşmasına yol açan ara eylemsellik kalıplarıdır.

İlişki: Kişiler arasında oluşan duygu ve düşünce güdümünde davranışlarda şekillenen bir mesaj iletimi, arzu istek ve gereksinimlerin yanıt bulmasına yönelik bir alışveriş sürecidir.

Yapı: Bireylerin davranışlarını yönlendiren ve sınırlandıran ilişki anlaşmalarıdır. 

Kalıp: Bir sosyal yapıda yer alan sözlü ve sözel olmayan davranışlarıdır. 

İletişim: Sistemin kendi düzenekleriyle koruduğu iç durumdaki dengedir. 


Yanıt Açıklaması:

Kural: Bireylerin davranışlarını yönlendiren ve sınırlandıran ilişki anlaşmalarıdır. İlişki: Kişiler arasında oluşan duygu ve düşünce güdümünde davranışlarda şekillenen bir mesaj iletimi, arzu istek ve gereksinimlerin yanıt bulmasına yönelik bir alışveriş sürecidir. Kalıp: Birbirine bağlanan art arda gelen olayların yapısallaşmasıdır. Homeastasis: Sistemin kendi düzenekleriyle koruduğu iç durumdaki dengedir. Aile için homeastatis gerekli bir durumdur. İletişim: Bir sosyal yapıda yer alan sözlü ve sözel olmayan davranışlarıdır. Yapı: Alt sistemleri organize eden sistem içinde sabit ilişkilerin oluşmasına yol açan ara eylemsellik kalıplarıdır (Özabacı ve Erkan, 2014).Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum