Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #894467

Aile tedavisi ve danışma faaliyetlerinde sosyal hizmet uzmanınca incelenmesi gereken temel kavramlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Sistemin kendi düzenekleriyle koruduğu iç durumdaki denge yapıdır. 

Birbirine bağlanan art arda gelen olayların yapısallaşması iletişimdir. 

Bireylerin davranışlarını yönlendiren ve sınırlandıran ilişki anlaşmaları kalıptır. 

Kişiler arasında oluşan duygu ve düşünce güdümünde davranışlarda şekillenen mesaj iletimi, arzu istek ve gereksinimlerin yanıt bulmasına yönelik alışveriş süreci ilişkidir. 

Bireylerin davranışlarını yönlendiren ve sınırlandıran ilişki anlaşmaları yapıdır. 


Yanıt Açıklaması:

D şıkkı doğrudur. Kural: Bireylerin davranışlarını yönlendiren ve sınırlandıran ilişki anlaşmalarıdır. İlişki: Kişiler arasında oluşan duygu ve düşünce güdümünde davranışlarda şekillenen bir mesaj iletimi, arzu istek ve gereksinimlerin yanıt bulmasına yönelik bir alışveriş sürecidir. Kalıp: Birbirine bağlanan art arda gelen olayların yapısallaşmasıdır. Homeastasis: Sistemin kendi düzenekleriyle koruduğu iç durumdaki dengedir. Aile için homeastatis gerekli bir durumdur. İletişim: Bir sosyal yapıda yer alan sözlü ve sözel olmayan davranışlarıdır. Yapı: Alt sistemleri organize eden sistem içinde sabit ilişkilerin oluşmasına yol açan ara eylemsellik kalıplarıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum