Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #1040335

Aşağıdakilerden hangisi duygusal istirmar örneklerinden biridir? 


Çocuğun yaşıtları ile ilişkilerini kısıtlamak veya tamamen engellemek

Çocuğa yapılması kendisi için tehlikeli olacak bir şeyi yaptırmak veya yapmaya zorlamak

Çocuğa zarar verecek durumlarda çocuğu denetimsiz ve savunmasız bırakmak

Başka işler yaptırarak çocuğun eğitim ve hobileri için kullanacağı zamanı harcamak

Çocuğun tıbbi gereksinimlerini göz ardı ederek, gereğinde sağlığı ile ilgili tedbir almayarak kendi haline bırakmak


Yanıt Açıklaması:

Her ne kadar fiziksel göstergeleri olmasa da çocuğu en az fiziksel ve cinsel şiddet kadar etkileyen şiddet türü duygusal istismardır.

Duygusal istismarın göstergeleri şunlardır:

• Çocuğa kötü muamele etmek, bağırmak ve sürekli azarlamak, reddetmek, küfür etmek, korkutmak, değer vermemek, alay etmek, lakap takmak, tehdit etmek, sindirmek, yıldırmak.

• Aşırı emirler vermek, aşırı baskı ve otorite uygulamak,

• Çocuğun yaşıtları ile ilişkilerini kısıtlamak veya tamamen engellemek

• Çocuğu sözel olarak hırpalamak, okul başarısızlığı veya herhangi bir konudaki başarısızlığını sürekli yüzüne vurarak aşağılamak

• Çocuğu gereksiz yere ağlatmak veya duygusal tepki vermesine izin vermemek

• Yaptığı bir hata karşısında çocuğun psikolojik olarak zarar görmesine neden olacak cezalar vermek (Okulda öğretmeni tarafından veya aile içindeki bir toplantıda vb. herkesin önünde azarlamak, bağırmak, kulağını çekmek, küçük düşürücü hakaretlerde bulunmak)

• Hiçbir sorumluluk vermeden sürekli olarak işe yaramaz bir çocuk olduğunu söyleyerek aşağılamak ve itip kakmak

• Çocuğa yaşına uymayan ağır işler yaptırmak, hizmetçi gibi kullanmak • Çocuğun anlattığı şeyleri şikâyet ve isteklerini dinlememek, aldırmamak, sorularına cevap vermemek, çocuk yokmuş gibi davranmak

• Topluma ve bulunduğu yer ve çevreye uygun olmayan giysiler giydirerek arkadaşları tarafından alay edilmesine neden olmak

• Çocuğun korktuğunu bile bile zorla bir şeyi yapmasını istemek (ata bindirmek, bir hayvanı tutmasını istemek vb.)

• Başaramayacağını bildiği halde o işi yapması için ısrar etme ve küçük düşmesine, üzülmesine bilerek sebep olmak.

• Toplumsal ve bilimsel standartların dışında istek ve davranış bekleyerek ve baskı yaparak duygusal olarak örselenmesine neden olmak (vaktinden önce yetişkin rolü vermek vb.)

• Kardeşler arasında ayırım yapma

• Kişinin kendi çıkarı için çocuğun yapmak istemediği ya da bir çocuk için uygun olmayan şeyleri yapması için zorlayarak çocuğu örselemek (dilendirmek vb.)

• Ebeveynin evliliğini kurtarmak adına kendi çıkarı için çocuğu kullanması (özellikle sorunlu evliliklerde ve aile içi geçimsizliklerde çocuğu taraf tutması için zorlamak vb.)

• Ceza veya başka bir amaçla çocuğu tek başına bir odaya kapatma, dolaba kilitleme,

• Çocuğa aşırı ihtimam ve titizlik göstererek zarar görebileceği korkusu ile toplumdan izole etme, tek başına bırakma

• İnternet, televizyon veya diğer görsel araçlarla çocuğun yaşına ve durumuna uymayan, görmemesi gereken şeyleri görmesini sağlamak (porno film, korku filmi, şiddet vb.)

• Çocuğu antisosyal davranışlara yönlendirmek, özendirmek, çocuğa kötü örnek olmak, kötü örnekleri överek o yola sevk etmek ve çocuğun suç işlemede kullanılması

• Çocuğun eğitim almasına engel olarak yaşıtlarından geri kalmasına ve kendisini küçük görmesine vb. sebep olmak

• Kendi öfke ve aczini çocuğu azarlayarak gidermeye çalışmak

Yorumlar
  • 0 Yorum