Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #880170

Aşağıdakilerden hangisi aile sosyal uzmanı özellikleri arasında yer alır?


Aile sosyal uzmanı ofis ve kurum odaklıdır.

Ailenin aile işlevlerinin sağlıksız olan alanlara müdahale söz konusu değildir.

Ailenin işlevlerini 5 grupta inceler.

Problem çözme ve destek sağlamaya yönelik uygulamaları olmalıdır.

Aile sosyal hizmet uzmanı durağan bir yapı göstermelidir.


Yanıt Açıklaması:

Aile sosyal hizmet uygulamasında sosyal hizmet uzmanı, spesifik aile sorunlarına odaklanır (çocuk istismarı, aile parçalanması, işsizlik, maddenin kötüye kullanımı, engellilik gibi). Bu nedenle aile üyelerinin gereksinim ve diğer üyelerle geliştirdiği ilişkileri bağlamında geniş bir bakış açısıyla aile çalışma yapılır. Problem çözme, destek sağlama, bireylerin öğrenme becerileri ve yetkilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar gerekir. Aile sosyal hizmet uzmanı ofis/kurum odaklı olduğu kadar ailenin yaşadığı çevre ve ev odaklı da çalışma yapmalıdır. Aile sosyal hizmet uzmanı ulaşılabilir ve eylem (müdahaleye hazır) odaklı olmalıdır. Aile sosyal hizmetinde, ailenin aile işlevlerinin sağlıksız olan alanlara müdahale söz konusudur.Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum