Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #894560

Aşağıdakilerden hangisi, Carter ve McGoldrick’in yapmış oldukları aile yaşam döngüsü sınıflandırmalardan biridir?


I. Döngü: Çocuksuz-yeni evli çiftler

II. Döngü: İlk çocuğu 3 yaşın altında olan çiftler

 III. Döngü: İlk çocuğu 5-10 yaş arasında olan çiftler

IV. Döngü: İlk çocuğu on beş-onsekiz yaş arasında olan çiftler 

V. Döngü: 0nbeş-yirmibir yaşlaraı arasında çocuğu olan çiftler. 


Yanıt Açıklaması:

A şıkkı doğrudur. Aile yaşam döngüsü Carter ve McGoldrick (1999) tarafından ilk çocuğun geldiği son aşama dikkate alınarak (yaşına göre) sınıflandırma yapılmaktadır. Carter ve McGoldrick’in yapmış oldukları aile yaşam döngüsü sınıflandırması aşağıdaki gibidir. • I. Döngü: Çocuksuz-yeni evli çiftler • II. Döngü: İlk çocuğu 13 yaşın altında olan çiftler • III. Döngü: İlk çocuğu ergenlik/ilk gençlik döneminde olan çiftler (İlk çocuk 13-21 yaşları arasında) • IV. Döngü: İlk çocuğu iş/okul yaşamında olan çiftler-orta yaşam döngüsü (İlk çocuk 21 ve üzeri yaşta) • V. Döngü: İleri dönemdeki aileler tüm çocuklarını evden göndermiş aileler

Yorumlar
  • 0 Yorum