Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #388561

Aşağıdakilerden hangisi birbirine bağlanan art arda gelen olayların yapısallaşmasıdır?

 


Yapı

 

İletişim

 

İlişki

 

Kural

 

Kalıp

 


Yanıt Açıklaması:

Yapı: Alt sistemleri organize eden sistem içinde sabit ilişkilerin oluşmasına yol açan ara eylemsellik kalıplarıdır

İletişim: Bir sosyal yapıda yer alan sözlü ve sözel olmayan davranışlarıdır.

İlişki: Kişiler arasında oluşan duygu ve düşünce güdümünde davranışlarda şekillenen bir mesaj iletimi, arzu istek ve gereksinimlerin yanıt bulmasına yönelik bir alışveriş sürecidir.

Kural: Bireylerin davranışlarını yönlendiren ve sınırlandıran ilişki anlaşmalarıdır.

Kalıp: Birbirine bağlanan art arda gelen olayların yapısallaşmasıdır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum