Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 7 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi istismarcıya ait özelliklerden biridir?


Mental yetersizliğinin olması

Kişilik problemlerinin olması

Yalnız yaşaması ve izole olması

Cazip maddi kaynağının olması

Dul veya boşanmış olması


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bowen Aile Danışmanlığı’nın özellikleri arasında gösterilemez?

 


Nihai amacı aile üyelerinin kendilik odağının artırılmasıdır.

 

Yaklaşımın en önemli tekniği olan yönergeler sıklıkla kullanılmaktadır. Yönergelerin amacı, aile üyelerinin birbirlerini yatıştırmaları ve sevme yeteneklerini artırmalarını kolaylaştırmaktır.

 

Aile içinde kendisini sisteme ait hisseder ve bireyselliğinin farkındadır.

 

Çatışma halindeki iki taraf sürece üçüncü bir kişiyi kendi yanında çekmeye çalışır.

 

Bu yaklaşıma göre, çocukların kişilik özellikleri ailedeki konumlarına dayanmaktadır.


3.Soru

................genel olarak  Evlilik, soy ya da evlat edinme yoluyla bir araya gelip ortak bir evde yaşayan insan grubu olarak ifade edilir.

Kitapta geçen ifadeye göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Aile

Ebeveyn

Toplum

Evlilik

Soy


4.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Virginia Satir’in geliştirdiği aile sistemi kuramıdır?

 


Yaşantısal aile danışmanlığı

 

Yapısal aile danışmanlığı

Bowen aile danışmanlığı      

 

Stratejik aile anışmanlığı

 

Uzman iletişimi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yaklaşımın müdahale süreçlerinden biri değildir?


Kişisilleştirme

Soruna odaklanma

Etkileşime girme

Amaç oluşturma

Yapılacakları belirleme


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birbirine bağlanan art arda gelen olayların yapısallaşmasıdır?

 


Yapı

 

İletişim

 

İlişki

 

Kural

 

Kalıp

 


7.Soru

1960’larla birlikte feminist felsefe üzerinde önemli etkisi olan düşünce akımı hangisidir?

 


Devletçilik

 

Milliyetçilik

 

Marksizm

 

Rasyonalizm

 

Sosyalizm