Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #387301

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de aile yapısının tarihsel süreçte uğradığı değişimler arasında gösterilemez?

 


Eski Türk toplumlarında çok eşle evlilik yaygındır.

 

Aile reisi sağlam bir yapıya sahip olan erkektir ancak kadın ve erkek eşit olarak ele alınır.

 

1950’lerden sonra ortaya “gecekondu ailesi” ismi verilen yeni bir aile türü ortaya çıkmıştır.

 

Türkiye’deki aile yapılarında aile üyelerinin hak ve sorumlulukları açıktır

 

Cumhuriyet sonrası dönemde, uzunca bir süre etkili olan tarıma dayalı kırsal demografik yapı, sanayi ve bürokrasiye dayalı kentsel yapıya yerini bırakmıştır


Yanıt Açıklaması:

Eski Türk toplumlarında tek eşle evlilik yaygındır ancak nadiren de olsa birden fazla kadınla evlilik görülür.

Yorumlar
  • 0 Yorum