Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Aşırı pasiflik

II. Saldırganlık

III. Gelişimsel Duraklama

IV. Öfkelilik

Yukarıdakilerden hangileri istismar edilmiş çocuk davranışıdır?


I,II

II,III

I,II,III,IV

II,III,IV

III,IV


2.Soru

Bowen’ın aile danışmanlığı yaklaşımının nihai amacı aile üyelerinin …….   ………   artırılmasıdır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede geçen boşlukları doğru şekilde tamamlar?

 


Kendilik odağının

 

Birliktelik odağının

 

Duygusal odağının

 

Aile odağının

 

Sosyal yaklaşımlarının


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi alkol ve madde bağımlılığındaki risk etmenlerinden biri değildir?


Ergenlik/ilk gençlik döneminde olma

Aile içi sosyal destek mekanizmalarında zayıflık

Yoksulluk, göç ve kentsel uyum sorunları

Madde kullanımından dolayı sosyal ve iş aktivitelerinin azalması

Sevgi ve ilgi yoksunluğu içinde büyüyen bireyler


4.Soru

  1. Ailede kararları alan bir lider ve hiyerarşik yapı söz konusudur.
  2. Ebeveynlik otoriteye dayalıdır.
  3. Sözel temelli teknikler (atılganlık iletişimi, dinleme, ben mesajları gibi) bu ailelerle çalışırken daha etkilidir.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Kapalı Ailelerin özelliklerindendir?

 


Yalnız I

 

I ve III

 

I ve II

 

II ve III

 

Yalnız III


5.Soru

Carter ve McGoldrick’in yapmış oldukları aile yaşam döngüsü sınıflandırmasında İlk çocuğu 13 yaşın altında olan çiftler hangi döngüdedir?


I. Döngü

II. Döngü

III. Döngü

IV. Döngü

V. Döngü


6.Soru

Boşanma, yeniden birleşme ve yeniden evlenmelerin artması ve evlilik dışı doğumlar ile çocuksuzluğun artması, çocuk anneler, yalnız ebeveynler, toplumun evlat edinmede aynı cinsiyet ve aynı ırktan seçim yapma eğilimi, erken evlilikler nedeniyle eğitim hayatının aksaması nasıl bir değişimdir?

 


Sosyal değişim

 

Teknolojik değişim

Ekonomik değişim

Psikolojik değişim

Toplumsal değişim


7.Soru

İçinde dövme, tokatlama, tekmeleme gibi fiziksel eylemlerin yer aldığı şiddet türü hangisidir?


Fiziksel istismar

Duygusal istismar

Cinsel istismar

Ekonomik istismar

İhmal


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ABD’de aile sosyal hizmetinin öncüsü olan ve ‘Sosyal Teşhis’ adlı kitabın yazardır?

 


Virginia Satır

 

Mary Richmond

 

Murray Bowen

 

Jay Haley

 

Salvador Minuchin


9.Soru

Aile tedavisi ve danışmanlığındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?  


Aile üyeleri arasındaki anlaşmazlıkları bütünüyle ya da kısmen gidermektir.

 

Aile ile devlet arasındaki anlaşmazlıkları bütünüyle ya da kısmen gidermektir.

 

Aile ile belediye arasındaki anlaşmazlıkları bütünüyle ya da kısmen gidermektir.

 

Aile ile iş yaşamı arasındaki anlaşmazlıkları bütünüyle ya da kısmen gidermektir.

 

Aile ile komşular arasındaki anlaşmazlıkları bütünüyle ya da kısmen gidermektir.


10.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ailelerin karşılaştığı sorunların çözümü için aileye yönelik planlı müdahale süreci doğru bir sırada verilmiştir?


Tanışma, ön değerlendirme, planlama, uygulama, son değerlendirme, sonlandırma ve izleme

Ön değerlendirme, tanışma, planlama, uygulama, son değerlendirme, sonlandırma ve izleme

Ön değerlendirme, planlama, tanışma, uygulama, son değerlendirme, sonlandırma ve izleme

Tanışma, ön değerlendirme, planlama, uygulama, sonlandırma, izleme ve son değerlendirme

Ön değerlendirme, tanışma, planlama, uygulama, sonlandırma, izleme ve son değerlendirme


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ackerman (1970)’a göre aile tedavisi ve danışma hizmetlerinin çeşitlerinden biridir?


Ailenin uyumunu sağlama yaklaşımı.

Tek aileye uygulanan yaklaşım. 

Tek iletişim örüntüsü tedavisi 

Genel aile tedavi 

Deneysel tedavi


12.Soru

I. Ailelere yardım etmek için en iyi yer onların evidir

II. Aileler değişme ve değişmemeyi dengelemeye çalışır.

III. Aile üyelerinin davranışları en iyi döngüsel nedensellik ile açıklanabilir.

IV. Bir aile üyesinde meydana gelen değişme sadece o üyeyi etkiler.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ailelerle sosyal hizmeti gerçekleştirirken dikkate alınması gereken ilkeler arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

II ve IV

I, II ve III

I, II, III ve IV


13.Soru

Aile sosyal hizmeti kaç temel işleve sahiptir?


1

 

2

 

3

4

 

5


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel şiddete örnek değildir?


İtmek, tokat atmak, ısırmak, boğmaya çalışmak

Fiziksel kuvvet kullanarak evden çıkmasına veya eve girmesine engel olmak

İşkence yapmak

Hasta ya da hamileyken gerekli yardımı esirgemek

Bağırmak, hakaret etmek.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi istismarcıya ait özellikler arasındadır?


Kalabalık aile ortamı içinde yaşaması, statü ve güç kaybına uğraması,

Dul veya boşanmış olması,

Yalnız yaşaması ve izole olması,

Cazip maddi kaynağının olması

Madde bağımlısı olması


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de aile yapısının tarihsel süreçte uğradığı değişimler arasında gösterilemez?

 


Eski Türk toplumlarında çok eşle evlilik yaygındır.

 

Aile reisi sağlam bir yapıya sahip olan erkektir ancak kadın ve erkek eşit olarak ele alınır.

 

1950’lerden sonra ortaya “gecekondu ailesi” ismi verilen yeni bir aile türü ortaya çıkmıştır.

 

Türkiye’deki aile yapılarında aile üyelerinin hak ve sorumlulukları açıktır

 

Cumhuriyet sonrası dönemde, uzunca bir süre etkili olan tarıma dayalı kırsal demografik yapı, sanayi ve bürokrasiye dayalı kentsel yapıya yerini bırakmıştır


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bakım verenlerin, bilerek ve isteyerek yaşlı bireyden yiyecek,
içecek, ilaç, tıbbi cihaz (protez, gözlük, işitme cihazı) gibi ihtiyaçlarını esirgemesi anlamına gelmektedir?


Fiziksel istismar

Duygusal, psikolojik istismar

Ekonomik istismar

Aktif fiziksel ihmal

Bireysel haklarının ihlali


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ABD'de boşanma oranının yüksek olmasının nedenlerinden biri değildir?


Terfi ve maaş zamları

Yükselen bireycilik

Romantik aşkın zayıflaması

Evliliklerin çoğunun gergin olması

Boşanmanın yasal olarak kolaylaşması


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yaşantısal Aile Danışmanlığının özellikleri arasında gösterilemez?

 


Temelindeki düşünceye göre, bireyin gelişimini ve ailenin bütünleşmişliğini desteklemek için duyguların ve itkilerin özgür bırakılması gerekir.

 

Satir’in yaşantısal aile danışmanlığının özünde zor durumda olan aileler için yaşantısal bir eğitim programı vardır.

 

Hiç şüphesiz, önemli amaçlardan birisi de aile üyelerinin her birinin kendilik değerini artırmaktır.

 

Yaşantısal aile terapisinde insanların yaşantıları değil, teknikler söz konusudur.

 

Çocuklarının davranışlarını, duygularını denetim altına alarak düzenlemeye çalışırlar.


20.Soru

I. Aile tedavisi veya aile danışmanlığı

II. Eğitici faaliyetler

III. Mesleki faaliyetler

IV. Savunuculuk hizmetleri

Yukarıdakilerde hangisi/hangileri aileyi odak alan aile hizmet kurumlarının sunmuş olduğu hizmet programı arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV