Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #878825

I. Ailelere yardım etmek için en iyi yer onların evidir

II. Aileler değişme ve değişmemeyi dengelemeye çalışır.

III. Aile üyelerinin davranışları en iyi döngüsel nedensellik ile açıklanabilir.

IV. Bir aile üyesinde meydana gelen değişme sadece o üyeyi etkiler.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ailelerle sosyal hizmeti gerçekleştirirken dikkate alınması gereken ilkeler arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

II ve IV

I, II ve III

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Ailelerle sosyal hizmet bir dizi ilke çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu ilkeler:

 • Ailelere yardım etmek için en iyi yer onların evidir.
 • Danışmanlık ailelerin sorunlarını kendi başlarına çözmeleri için onları güçlendirir.
 • Müdahale bireyselleştirilmelidir ve ailenin sosyal, psikolojik, kültürel, eğitimsel, ekonomik ve fiziksel özelliklerini temel almalıdır.
 • Aile parçaların toplamından daha fazla olan bir bütündür.
 • O¨ncelikle ailelerin acil gereksinimleri karşılanmalı, daha sonra uzun dönemli amaçlara yönelinmelidir.
 • Aileler değişme ve değişmemeyi dengelemeye çalışır.
 • Bir aile üyesinde meydana gelen değişme tüm aile üyelerini etkiler.
 • Aile üyelerinin davranışları en iyi döngüsel nedensellik ile açıklanabilir.
 • Aile daha büyük sosyal sistemlere aittir ve birçok alt sisteme karşılık gelir.
 • Aile oluşturulmuş kurallar çerçevesinde işlev görür, şeklinde sıralanabilir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

Yorumlar
 • 0 Yorum