Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #894412

Aşağıdakilerden hangisi Ackerman (1970)’a göre aile tedavisi ve danışma hizmetlerinin çeşitlerinden biridir?


Ailenin uyumunu sağlama yaklaşımı.

Tek aileye uygulanan yaklaşım. 

Tek iletişim örüntüsü tedavisi 

Genel aile tedavi 

Deneysel tedavi


Yanıt Açıklaması:

E şıkkı doğrudur. Ackerman (1970)’a göre aile tedavisi ve danışma hizmetlerinin çeşitleri şunlardır: • Evlilik rehberliği • Aile rehberliği • Bir veya iki aile üyesine yönelik tedavi • Deneysel tedavi . Aile üyeleri arasında duygusal tedavi değişikliğini esas alan tedavi • İletişim örüntülerinin değişikliğini esas alan tedavi • Aile krizlerini ele alan tedavi • Aile ilişkilerinde otoriter, manipülatif yaklaşım • Birden fazla ailelere uygulanan yaklaşım • Ego psikiyatri yaklaşım'dan ibarettir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum