Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #1003728

I.Boşanmalar, düşük sosyoekonomik düzeylerde daha sıktır.

II.Bireylerin dindarlığı arttıkça daha az boşanma eğilimi gösterirler.

III. 20’li yaşlardaki çiftler boşanmaya daha fazla eğilimlidir.

IV.Bir kez boşanma diğer boşanmaları kolaylaştırır.

Yukarıdakilerden hangileri boşanmayla ilgili doğru bilgilerdir?


I,II

II,III

I,II,III

I,II,III,IV

III,IV


Yanıt Açıklaması:

Soruda belirtilen seçeneklerin hepsi Kornblum ve Julian'ın (2009’den Akt. Zastrow ve Kirst Ashman, 2015) boşanmayla ilgili belirttiği özelliklerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum