Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aileyi odak alan aile hizmet kurumları genellikle kaç boyutlu bir hizmet programı sunarlar?


2

3

4

5

6


2.Soru

.......................her şeyi analiz ederler. En ufak bir duygu belirtisi göstermezler. Bazen bunlara ‘süper mantıklılar’ da denir. Bunlar akıllı ve mantıklıdırlar ancak insanlara karşı soğuk ve mesafelidirler ve bu kişiler, fiziksel olarak bir bilgisayar gibi katı ve sakindirler. 

Satir'in aile yaklaşımına   göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Suçlayıcılar

Yatıştırıcılar

Benciller

Dağıtıcılar

Hesapçılar


3.Soru

Yaşantısal Aile Danışmanlığı Yaklaşımını geliştiren ünlü Sosyal Hizmet Uzmanı aşağıdakilerden hangisidir?

 


Virginia Satir

 

Jay Haley

 

Murray Bowen

 

Salvador Minuchin

 

Deborah Kerr


4.Soru

Yapısal aile danışmanlığında bir klasik olarak nitelendirilen ‘Aileler ve Aile Terapisi’ kitabının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 


Virginia Satir

 

Salvador Minuchin

 

John Grinder

 

Murray Bowen

 

Jay Haley


5.Soru

  1. Statü sağlamak
  2. Çocukların eğitimini planlamak
  3. Dinsel eğitim vermek
  4. Boş zaman faaliyetlerini gerçekleştirmek

Yukarıdakilerden hangileri  Ogburgn'a göre ailenin işlevleri arasındadır?


Yanlız II

II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


6.Soru

Her şeyi analiz ederler. En ufak bir duygu belirtisi göstermezler. Bazen bunlara ‘süper mantıklılar’ da denir.i Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma ait örüntü gruplarındandır?

 


Yatıştırma

 

Suçlama

 

Hesap yapma

 

Stres yapma

 

Dağıtma


7.Soru

Sistem yaklaşımına göre hangisi ailenin yerine getirmesi gereken görevlerden değildir?

 


Kimlik görevlerini yönlendirme

 

Aile yapısında oluşacak değişimleri kabullenme

 

Aile yapısında meydana gelen değişimi yönetme

 

Aile üyelerinin devamlılığını sağlama

 

Ailenin duygusal atmosferini yönetme


8.Soru

Sosyal hizmet uygulamalarının genellikle odağı, etkileşimli ve bağımsız bir sistem olan ...... dir. 

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Çocuk

Aile

Yaşlı

Kadın

Genç


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik değişime örnek olarak verilemez?


Tüp bebek

Yumurta seçimi

Yumurta dondurma

Sperm seçimi

Cinsel birliktelik 


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Carter ve McGoldrick’in yapmış oldukları aile yaşam döngüsü sınıflandırmasında ki I. Döngüdür?

 


Çocuksuz-yeni evli çiftler

 

İlk çocuğu iş/okul yaşamında olan çiftler-orta yaşam döngüsü

 

İlk çocuğu 13 yaşın altında olan çiftler

 

İlk çocuğu ergenlik/ilk gençlik döneminde olan çiftler

 

İleri dönemdeki aileler tüm çocuklarını evden göndermiş aileler


11.Soru

Talcott Parsons tarafından geliştirilen, aileyi toplumun bir alt sistemi olarak görerek toplumun belli işlevleri yerine getirdiğini vurgulayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

 


Yapısal-İşlevselci Aile Kuramı

 

Sistem Kuramı

 

Sembolik-Etkileşimci Aile Kuramı

 

Bilişsel-Davranışçı Aile Kuramı

İnsancıl Aile Kuramı


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ailenin özelliklerinden değildir?


Ailenin kapsamı sınırlıdır

Aile biyolojik koşullar çerçevesinde sınırlı bir büyüklüğe sahiptir

Aile sosyal yapıda çekirdek özelliği taşır

Aile üyelerinin sorumlulukları vardır.

Aile duygusal dan ziyade fiziksel bir temele dayanır.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kadına çocukluğundan itibaren her türlü sorun ve güçlüğe boyun eğmesinin öğretilmesi toplumsal değer unsuruna örnektir? 


Geleneksel kadınlık rolü

Evin mahremiyeti

Evliliğin mahremiyeti

İki ebeveynli aile “ideal”dir

Kadının kendini suçlaması


14.Soru

Planlı değişim basamağı çerçevesinde tanışma/bağlantı kurma aşamasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Tanışma/bağlantı kurma aşaması sosyal hizmet uzmanı ve ailenin bir araya gelemeden çözüme ulaşıldığı aşamadır. 

Sosyal hizmet uzmanı, ilk görüşmede aile üyelerinin kişisel sorunlarına odaklı çalışmalıdır. 

Sosyal hizmet uzmanı, tanışma/bağlantı kurma basamağında aileler ile geçici bir sözleşme yapar. 

Ailelerle ilk görüşme ev ziyareti olarak gerçekleştirilemez. 

İlk görüşmede üzerinde çalışılacak sorunların önceden belirlenmesine ve aileye bildirilmesine gerek yoktur. 


15.Soru

Alt sistemleri organize eden sistem içinde sabit ilişkilerin oluşmasına yol açan ara eylemsellik kalıpları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?


Kural

İlişki

Kalıp

İletişim

Yapı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müdehale sürecinin bir aşaması değildir?

 


Kendilik odağı

 

Soruna odaklanma

 

Etkileşime girme

 

Sosyalleşme

 

Amaç oluşturma ve yapacakları belirleme


17.Soru

Kişilerin bireysel mutluluklarını herşeyin önünde tutmaları bir boşanma nedeni olarak aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?


Kadınların erkeklere olan bağımlılığının azalması

Yükselen bireycilik

Boşanmanın toplum tarafından kabul edilir hale gelmesi

Eşlerin her ikisinin de gergin olması

Yasal açıdan kolaylaşması


18.Soru

........................kafa karıştırıcılardır, söylediklerinin bir anlamı yoktur. Şarkı söyler gibi bir ses tonuna sahiptirler ve hiçbir zaman belli bir noktaya odaklanmazlar. Satir’in bunları tanımlamak için gösterdiği imaja göre yana eğik olan başı sürekli hareket halindedir ve de kollar, beden ve ağız farklı yönlere doğru uzanmaktadır. 

Satir'in aile yaklaşımına göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Hesapçılar

Benciller

Hesapçılar

Dağıtıcılar

Suçlayıcılar


19.Soru

I.Boşanmalar, düşük sosyoekonomik düzeylerde daha sıktır.

II.Bireylerin dindarlığı arttıkça daha az boşanma eğilimi gösterirler.

III. 20’li yaşlardaki çiftler boşanmaya daha fazla eğilimlidir.

IV.Bir kez boşanma diğer boşanmaları kolaylaştırır.

Yukarıdakilerden hangileri boşanmayla ilgili doğru bilgilerdir?


I,II

II,III

I,II,III

I,II,III,IV

III,IV


20.Soru

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre öldürülen kadınların %40-%70 kim tarafından öldürülmektedir?


Ebeveynleri

Çocukları

Önceki veya o zamanki partnerleri

Arkadaşları

Komşuları