Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #895604

Planlı değişim basamağı çerçevesinde tanışma/bağlantı kurma aşamasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Tanışma/bağlantı kurma aşaması sosyal hizmet uzmanı ve ailenin bir araya gelemeden çözüme ulaşıldığı aşamadır. 

Sosyal hizmet uzmanı, ilk görüşmede aile üyelerinin kişisel sorunlarına odaklı çalışmalıdır. 

Sosyal hizmet uzmanı, tanışma/bağlantı kurma basamağında aileler ile geçici bir sözleşme yapar. 

Ailelerle ilk görüşme ev ziyareti olarak gerçekleştirilemez. 

İlk görüşmede üzerinde çalışılacak sorunların önceden belirlenmesine ve aileye bildirilmesine gerek yoktur. 


Yanıt Açıklaması:

A şıkkı yanlıştır. Tanışma/bağlantı kurma aşaması sosyal hizmet uzmanı ve ailenin bir araya geldiği aşamadır. B şıkkı yanlıştır. Sosyal hizmet uzmanı, ilk görüşmenin mümkün olduğunca kısa olmasına, aile üyelerini sıkmamasına ve kişisel sorunlara fazla girmemeye özen gösterilmelidir. C şıkkı doğrudur. Sosyal hizmet uzmanı her mesleki çalışmada olduğu gibi tanışma/bağlantı kurma basamağında aileler ile geçici bir sözleşme yapar ve bu sözleşme bağlamında sosyal hizmet uzmanlarının ve ailelerin rolleri, kimlerin uygulama sürecine katılacağı, uygulama sürecinin içeriğini konuşmak, sorunun ne olduğu tanımlamak, ücret, görüşmelerin yeri ve sıklığı konuları açık ve daha somut hâle getirir. D şıkkı yanlıştır. Ailelerle ilk görüşme ev ziyareti şeklinde gerçekleştirilecekse görüşme hakkında kuruma bilgi verilmesi, mümkünse gündüz saatlerinde görüşme yapılması ve ailenin evine güvenli yoldan gidilmesi gelinmesi gereklidir. E şıkkı yanlıştır. İlk görüşmede üzerinde çalışılacak sorunlar, görüşme için aileyle nasıl temas kurulacağı ve ilk görüşme için ne kadar zaman ayrılacağı belirlenmelidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum