Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #387257

Talcott Parsons tarafından geliştirilen, aileyi toplumun bir alt sistemi olarak görerek toplumun belli işlevleri yerine getirdiğini vurgulayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

 


Yapısal-İşlevselci Aile Kuramı

 

Sistem Kuramı

 

Sembolik-Etkileşimci Aile Kuramı

 

Bilişsel-Davranışçı Aile Kuramı

İnsancıl Aile Kuramı


Yanıt Açıklaması:

Yapısal-İşlevselci Aile Kuramı Talcott Parsons tarafından geliştirilmiştir. Bu kuram, aileyi toplumun bir alt sistemi olarak görerek toplumun belli işlevleri yerine getirdiğini vurgular. Kuram, aileyi bütünsel olarak, parçaları ve parçalar arasındaki etkileşimleri ele alarak sistem çerçevesinden görebilmemizi sağlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum