Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #880706

  1. Statü sağlamak
  2. Çocukların eğitimini planlamak
  3. Dinsel eğitim vermek
  4. Boş zaman faaliyetlerini gerçekleştirmek

Yukarıdakilerden hangileri  Ogburgn'a göre ailenin işlevleri arasındadır?


Yanlız II

II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Aile sosyal hizmetinde, ailenin aile işlevlerinin sağlıksız olan alanlara müdahale söz konusudur. Ogburgn (1963) ailenin işlevlerini yedi grup altında toplamıştır. Bunlar; ekonomik ihtiyaçları karşılamak, statü sağlamak, çocukların eğitimini planlamak, dinsel eğitim vermek, boş zaman faaliyetlerini gerçekleştirmek, aile üyelerinin birbirini koruması
ve karşılıklı sevgi ortamı yaratmak gibi işlevlerdir. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum