Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #1007978

I. Hane halkı büyüklüğü ve türü yoksullukla yakından ilgilidir.

II. Hane halkındaki fert sayısının artması yoksul hane halkı ve fert oranın artmasına neden olmaktadır.

III. Aile reisinin kadın olduğu tek ebeveynli hane halkları, aile reisinin erkek olduğu tek ebeveynli hane halkına oranla daha yoksuldur.

IV. Ailenin yoksulluğundan en fazla etkilenen grup yaşlılardır.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yoksulluğa ilişkin doğru bilgilerdir?


I,II

I,II,III

I,II,III,IV

II,III

Yalnız IV


Yanıt Açıklaması:

Ailenin yoksulluğundan en fazla etkilenen grup çocuklardır. UNICEF tarafından yayınlanan “Dünya Çocuklarının Durumu 2001” raporuna göre yoksulluktan en çok etkilenen, en çok zarar görenler; yaşama, gelişme ve büyüme hakları riske atılanlar, o ailenin en küçük üyeleridir. Bu durumda Soruda belirtilen IV harici diğer seçenekler yoksulluğa ilişkin doğru bilgilerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum