Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #1020731

  1. Trafik Cezaları hasılat payının %50’si,
  2. RTUK Reklam gelirleri hasılatından %15,
  3. Bütçeye konulacak ödeneklerden,
  4. Her nevi bağış ve yardımlardan oluşmak
  5. Milli piyango gelirlerinin % 7'si
  6. Elektrik enerjisi hasılat payının %57'si

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun gelirlerini oluşturan kaynaklardandır?


I, II, V ve VI

I, II, III ve IV

I ve II

IV ve V

Yalnız IV


Yanıt Açıklaması:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun kaynakları aşağıda belirlenen kalemlerden oluşmaktadır.
• Kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Kurulu bulunan Fonlardan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile %10’a kadar ayrılan paylar,
• Gelir ve Kurumlar Vergisi Tahsilat toplamının %2,8,
• Trafik Cezaları hasılat payının %50’si,
• RTUK Reklam gelirleri hasılatından %15,
• Bütçeye konulacak ödeneklerden,
• Her nevi bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.

Doğru yanıt B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum