Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #881819

Aşağıdakilerden hangisi aileyle yapılan çalışmalarda son değerlendirme aşaması için yanlış bir ifadedir?


Son değerlendirme, uygulamanın amaca ulaşıp ulaşmadığını ortaya çıkarmanın bir
aracıdır ve amaçlara, hedeflere ulaşmak için kullanılan araçları gözden geçirmeyi de içerir.

Son değerlendirme, yardım sonucunda ortaya çıkan olumlu-olumsuz ve hesaba katılmayan çıktıları tanımlar.

Son değerlendirme, ön değerlendirmede gerekli tüm bilgiler elde edildikten, bilgilerin
anlamları konusunda sonuçlar alındıktan ve durum için aile anlaşıldıktan sonra başlar.

Son değerlendirme, beklenenlerin olup olmadığının ortaya çıkarıldığı aşamadır ve tamamlanmış bir işe bakmaya, hangi teknik ve yöntemlerin ne şekilde işe yaradığını saptamaya yarar.

Son değerlendirme, müdahale tamamlandıktan sonra müdahale amaçlarıyla ilişkili olarak ailenin işlevsellik düzeyi hakkında bilgi toplanmasıdır.


Yanıt Açıklaması:

İzleme Aşaması
İzleme, yapılan müdahalelerin tümü sonlandırıldıktan ya da müdahale tamamlandıktan
sonra müdahale amaçlarıyla ilişkili olarak ailenin işlevsellik düzeyi hakkında bilgi toplanmasıdır. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum