Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #388553

Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal yapıda yer alan sözlü ve sözel olmayan davranışlarıdır?

 


Kalıp

 

Yapı

 

İletişim

 

İlişki

 

Kural

 


Yanıt Açıklaması:

Kalıp: Birbirine bağlanan art arda gelen olayların yapısallaşmasıdır.

Yapı: Alt sistemleri organize eden sistem içinde sabit ilişkilerin oluşmasına yol açan ara eylemsellik kalıplarıdır

İletişim: Bir sosyal yapıda yer alan sözlü ve sözel olmayan davranışlarıdır.

İlişki: Kişiler arasında oluşan duygu ve düşünce güdümünde davranışlarda şekillenen bir mesaj iletimi, arzu istek ve gereksinimlerin yanıt bulmasına yönelik bir alışveriş sürecidir

Kural: Bireylerin davranışlarını yönlendiren ve sınırlandıran ilişki anlaşmalarıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum