Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #895621

Aile sosyal hizmetinde ön değerlendirme aşamasında kullanılacak araçlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Yeni davranış öğrenme stratejileri; pratisyenler tarafından ailenin işlevselliğini değerlendirmek ve tedavi müdahalelerini geliştirmek için kullanılan araçlardır. 

Eko- mapler, aile üyelerinin aile iletişim şekillerini anlamalarını ve belirlemelerini kolaylaştırırlar.

Genogramlar, sosyal hizmet uzmanı ve aile üyeleri için sorunlu, duygusal ve davranışsal örüntüleri kuşaklararası bağlamda inceleyen bir araçtır. 

Eko haritada, kısaltma ve simge kullanılamaz. 

Tekniğin ilk geliştiricisi Zastrow’dur.


Yanıt Açıklaması:

A şıkkı yanlıştır. Eko-Mapler (Çevre Haritaları); pratisyenler tarafından ailenin işlevselliğini değerlendirmek ve tedavi müdahalelerini geliştirmek için kullanılan araçlardır. Eko-map; müracaatçıyı/aileyi sosyal çevresi içinde çizmektir. Müracaatçının aile yaşamı ve aile içindeki ve dışındaki diğerleriyle iletişimlerinin doğasını eko-mapler resimler. B şıkkı yanlıştır. Genogram, nesiller arası bağlamda problemli duygu ve davranışların incelenmesinde aile üyeleri ve uzmanlar için çok kullanışlı bir araçtır. Genogramlar, aile üyelerinin aile iletişim şekillerini anlamalarını ve belirlemelerini kolaylaştırırlar. C şıkkı doğrudur. Genogramlar müracaatçının sorunlarının kökenini incelemenin, ailenin en az üç kuşağının şemasını çıkararak grafik çizmeyi içeren bir yöntemdir. Bir aile ağacıdır. Sosyal hizmet uzmanı ve aile üyeleri için sorunlu, duygusal ve davranışsal örüntüleri kuşaklararası bağlamda inceleyen bir araçtır. Simgelerde en az üç kuşağın isimleri, yaşları, cinsiyetleri, evlilik durumları, kardeş ilişkileri temsil edilir. D şıkkı yanlıştır. Eko haritada kısaltma ve simgeler kullanılır . E şıkkı yanlıştır. Tekniğin ilk geliştiricisi Ann Hartman’dır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum