Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #879168

  1. Ailenin ilişkilerini geliştirmek
  2. Çevresel veya sosyal destek sistemlerini harekete geçirmek
  3. Çeşitli kuruluşlarda işlerini takip etmek
  4. Aileye duygusal yönden destek olmak

Yukarıdakilerden hangileri mesleki çalışmalarda aileye yönelik yapılabilecek çalışmalar arasındadır?


Yanlız II

Yanlız III

I, II ve IV

I ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Mesleki çalışmalarda aileye yönelik yapılabilecek çalışmalardan bazıları; ailenin ilişkilerini geliştirmek, olanaklarını artırmak, çevresel veya sosyal destek sistemlerini harekete geçirmek, yaşadığı çevreyi değiştirmek, çeşitli kuruluşlarda işlerini takip etmek ve aileye duygusal yönden destek olmak şeklinde sıralanabilir. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum