Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #1035026

 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinde, çocukların toplumlarında ve topluluklarda aktif bir rol oynayabilmeleri gerektiğini kabul eden grup aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Hayatta kalma hakkı

Korunma hakkı

Katılım hakkı 

Kimliğin belirlenmesi hakkı

Gelişme hakkı


Yanıt Açıklaması:

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinde Ele Alınan Dört Grup Hak .Katılım hakkı: Çocukların toplumlarında ve topluluklarda aktif bir rol oynayabilmeleri gerektiğini kabul eder. Bu haklar görüşlerini ifade etme ve yaşamlarını etkileyen konularda söz sahibi olma haklarını da kapsar. Yetenekleri geliştikçe, sorumluluk sahibi yetişkinliğe hazırlanmaları amacıyla, çocuklara daha çok katılma fırsatının verilmesi gerekir.     

Yorumlar
  • 0 Yorum