Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #897659

Çocuk (A)'nın anne ve babası boşanmış, (A)'nın velayeti babası (B)'ye bırakılmıştır. Bu kararları aşağıdaki mahkemelerden hangisi almıştır?


İş mahkemesi 

Çocuk mahkemesi 

Sulh Hukuk Mahkemesi 

Asliye Hukuk Mahkemesi

Aile Mahkemesi


Yanıt Açıklaması:

E şıkkı doğrudur. Aile mahkemesi, eşleri evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda uyararak, gerektiğinde uzlaştırmaya; ailenin ekonomik varlığının korunmasına veya evlilik birliğinden doğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gerekli önlemleri almaya; aile bireylerinden birini resmi veya özel sağlık veya sosyal hizmet kurumlarına, huzur evlerine veya benzeri yerlere yerleştirilmesine, bir meslek edinme kursuna veya uygun görülecek bir eğitim kurumuna devam etmesine, Ailedeki küçükler hakkında; bakım ve gözetim yükümlülüğü olan kimsenin nafaka ödemesine; bedensel ve zihinsel gelişimi tehlikede bulunan veya manen terk edilmiş halde kalan küçüğü, ana ve babadan alarak bir aile yanına veya resmi ya da özel sağlık kurumuna veya eğitimi güç çocuklara mahsus kuruma yerleştirmeye yetkilidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum