Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #906979

1917 yılında, Kurtuluş Savaşı’nda şehit olmuş veya savaşta sakatlanmış kişilerin çocuklarını ülkeye ve insanlığa yararlı bir şekilde ve sağlıklı bir ortamda yetiştirilmeleri amacıyla kurulan sosyal hizmet kurumu aşağıdakilerden hangisidir?


Dâru’ş-Şafaka

Himaye-i Etfal

Darüleytam

Çocuk Islahhaneleri

Hanımlar Heyeti


Yanıt Açıklaması:

Himaye-i Etfal Cemiyeti, ülkemizde Kurtuluş Savaşı’nda şehit olmuş veya savaşta sakatlanmış kişilerin çocuklarını ülkeye ve insanlığa yararlı bir şekilde ve sağlıklı bir ortamda yetiştirilmeleri için, 1917 yılında İstanbul’da dernek statüsünde kurulmuş bir sosyal hizmet kurumudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum