Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #1004352

Aşağıdakilerden hangisi ailenin temel özelliklerinden biri değildir?


Aile şekillendirme özelliğine sahiptir

Aile kökeni organik bünyemizde olan karmaşık duygularımızla temellendirilmiştir

Aile duygusal bir temele dayanır

Aile tek tiptir

Aile evrenseldir; aile bütün sosyal ilişkiler içinde evrensellik özelliği göstermektedir


Yanıt Açıklaması:

Aileyi anlayabilmek amacıyla ailenin temel özelliklerine de bakmak gerekir. Bu bağlamda ailenin temel özellikleri şöyle sıralanabilir (Maclver ve Page, 1949):
• Aile evrenseldir; aile bütün sosyal ilişkiler içinde evrensellik özelliği göstermektedir.
• Aile duygusal bir temele dayanır.
• Aile kökeni organik bünyemizde olan karmaşık duygularımızla temellendirilmiştir. Bunlar; nesli devam ettirme isteği, annelik, arkadaşlık, ebeveynlik duygularıdır.
• Aile şekillendirme özelliğine sahiptir

Yorumlar
  • 0 Yorum