Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Deneme Sınavı Sorusu #1036169

I. Aile içi şiddete maruz kalmaları

II. Ailenin gelirine katkı getirmek istemeleri

III. Ekonomik yetersizlik

IV. İstenmeyen gebelikler sonucu dünyaya gelmeleri

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sokak çocuklarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır?


Yalnız I

I ve II

I, III ve IV

II, III ve IV

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

Çocukların sokakta olmasının sebepleri şunlardır:

• Aile içi şiddete maruz kalmaları
• Ailelerinin parçalanması
• Ailenin bakamayacağı sayıda çocuk yapması
• Ekonomik yetersizlik
• İstenmeyen gebelikler sonucu dünyaya gelmeleri
• İstismara uğramaları ve kurtuluşu sokakta aramaları
• Çarpık kentleşme sonucu sağlıksız yerleşim bölgelerinde olmaları
• Çocuk haklarının yaşama geçmemiş olması v.b.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum